Thương mại - Công nghiệp

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA)

20/12/2016

Hiệp định VKFTA là một Hiệp định mang tính toàn diện bao gồm các nội dung cam kết về tự do hoá thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế khác giữa hai nước.

Đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được chính thức khởi động tại Hà Nội vào ngày 6/8/2012. Tiếp đó, hai bên đã trải qua 9 phiên đàm phán chính thức, nhiều phiên họp giữa kỳ, phiên họp cấp trưởng đoàn và phiên rà soát kỹ thuật để thảo luận và thống nhất về Hiệp định VKFTA. 

Ngày 10/12/2014, nhân dịp Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định. Ngày 5/5/2015, Lễ ký chính thức Hiệp định VKFTA đã được tổ chức tại Hà Nội. Ngày 20/12/2015, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực.

Xem toàn văn Hiệp định tại đây