Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
03/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị làm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm 28/03/2017
1059/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020 28/03/2017
371/CĐ-TTg Về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu 10/03/2017
02/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu 14/03/2017
11219/KH-BCĐ389 KẾ HOẠCH CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017 23/11/2016
358/KH-BCĐ389 Về việc Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 17/11/2016
210/QLTT-KSCLHH Về việc tăng cường, kiểm tra,xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm 20/02/2017
636/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 01/03/2017
507/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2017⁄NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 21/02/2017
1997/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020. 18/10/2016
4846/QĐ-BCT Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017 09/12/2016
4428/QĐ-BCT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15⁄12⁄2015 đến ngày 30⁄9⁄2016 09/11/2016
20/2016/QĐ-TTg Quyết định quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 11/05/2016
47/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 09/01/2017
4825/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 của Cục Quản lý thị trường 09/12/2016