Giới thiệu về Quản lý thị trường Việt Nam

..

I. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

.

         Chức năng: Quản lý thị trường Việt Nam có chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại và dịch vụ trên thị trường trong nước; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại.

          Hệ thống quản lý thị trường gồm:

         - Ở trung ương: Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

         - Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 63 Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương;

         - Ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là huyện): thành lập các Đội Quản lý thị trường hoạt động trên địa bàn huyện hoặc liên huyện. Hiện nay, có 624 đội Quản lý thị trường với hơn 6000 kiểm soát viên trên địa bàn cả nước.

          Vai trò của lực lượng Quản lý thị trường trong công tác chống hàng giả, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

         Tại Việt Nam, để thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, bên cạnh hệ thống Tòa án dân sự thực hiện chức năng xét xử để bảo vệ các chủ thể quyền theo thủ tục dân sự, cơ quan công an có thể truy tố hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự nếu hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây ra hậu quả nghiêm trọng, đối với đa số trường hợp, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý hành chính, chủ yếu là phạt tiền và tịch thu hàng hóa.

          Hoạt động xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam chủ yếu được tiến hành thông qua việc kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường của lực lượng Quản lý thị trường theo thẩm quyền được giao tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan như: Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và Nghị định 124/2015/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.

          Nhận thức được thực trạng hàng giả và xâm phạm quyền SHTT đang là vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội, tác động tới đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh và môi sinh, môi trường, lực lượng Quản lý thị trường luôn chủ động và tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm SHTT và đã mang lại những hiệu ứng tích cực trên thị trường.

.

.

 II. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

.

         Dự án “Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” do Cục Quản lý thị trường thực hiện, Qũy Thịnh vượng chung của Anh quốc tài trợ với mục tiêu nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam thông qua việc nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi và nâng cao nhận thức của công chúng nhằm giảm thiểu các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Việt Nam và UK nói riêng.

          Xây dựng cơ sở dữ liệu phân biệt hàng thật - hàng giả là một trong các hoạt động của Dự án, trong đó website “chống hàng giả” được xây dựng nhằm giúp lực lượng Quản lý thị trường bước đầu nhận biết được hàng thật - hàng giả, thông tin về các hoạt động chống hàng giả của các lực lượng chức năng, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật về chống hàng giả, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, từng bước nâng cao nhận thức của công chúng và nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ của các lực lượng chức năng.